Togemder Bursu Başvuru


175
175 points

Togemder Bursu Başvuru

Togemder Bursu Başvuru

Başvuru Koşulları 

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen öğrenciler dernek  WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar dernek Yönetimince talep edilen evrakları web sitesi üzerinden gönderirler.

Dernek bursları her eğitim öğretim yılı için yeniden belirlendiğinden, eski bursiyerlerin de her öğretim yılı başlangıcında yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, dernek Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK Ş
ARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

– Başarılı olmak ve öğrenim gördüğü kurumda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
– Maddi imkanları yetersiz olmak
– Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.
– Adli sicil kaydı olmamak


BURS Ö
NCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki sıralamaya bakılmaksızın öncelikler, tercih nedenidir.

– Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması,
– Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
– Eski bursiyerler,
– Sportif başarıları olanlar,
– Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Eylül – 30 Haziran boyunca) 10 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak 1 Eylül – 30 Haziran tarihleri arasında toplamda 10 ay boyunca ödenir. Burs başvuruları her yıl mevuct bursiyerler için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin burs almaya devam edebilmeleri için, ilk başvurudaki gereken şartları sürdürmesi aranır.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, Dernek web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1. 1 adet fotoğraf

2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

3. Adli sicil kaydı

4. Öğrenci belgesi

5. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)

6. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir. barkodlu veya e-imzalı olması gerekmektedir.)

7. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

8. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.

9. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi

10. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi


BURSU YEN
İLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1. Adli sicil belgesi

2. Öğrenci belgesi

3. Transkript (Öğrencinin sene içerisinde aldığı notları gösteren not döküm belgesi, barkodlu veya e-imzalı olması gerekmektedir.)


BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Togemder Bursu Başvuru

Yurtdışında Uygun Fiyatlı İnternet Uygulaması için tıklayınız ( 3 Dolar İndirim Çeki İçerir )

İnstagram grubumuza üye olmak ve anlık bildirim almak için tıklayınız

İnstagram Hesabımızı Takip Etmek Projelerden Haberdar Olmak İçin Tıklayınız

Erasmus+ Projeleri İçin Tıklayınız


Like it? Share with your friends!

175
175 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
AyberkOguzz

AyberkOguzz

0 Yorumlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir